Čisto na koncu, spodaj so komentarji in zahvale ljudi

GLOBOKO PREČIŠČEVANJE NAJSUBTILNEJŠIH NIVOJEV

 

INDIVIDUALNE DELAVNICE: »ZDRAVLJENJE DUŠE«

 

Namenjene so vsem vam, ki zavestno delate na sebi in želite duhovno rasti. Bolj primerno ime bi bilo prečiščevanje na nivoju dušnega, svetlobnega in drugih, naših energetskih teles.

Tukaj vstopamo na področje psihe, duše in stika z duhovnim svetom.

 

Ni enostavno opisati občutij in stanj do katerih lahko pridemo s pomočjo Erikovih esenc - to je potrebno doživeti...

 

Individualne delavnice, znane pod imenom: "ZDRAVLJENJE" DUŠE so najbolj nežna in zato izjemno globoka terapija Aura-Some, ker se izvajajo na najvišjih frekvencah barvnih vibracij s ti. Erikovimi Metuljnimi, Morskimi in Moth esencami, (ki so devet oktav višje kot barve, ki jih zaznavamo s prostim očesom.)

 

Metuljne esence delujejo na kavzalnem nivoju, to je telo duše; Morske esence zdravijo polje odnosov in Moth esence delujejo na podzavest.

 

 

Opis postopka ali kako poteka ta individualna delavnica?

 

Najprej uvodna komunikacija: NAMEN; kaj želiš doseči? Problem, če je.. Na čem trenutno delaš? (Zato, da se pri tebi izkristalizira tvoj lasten namen, da  se slišiš… »da te stvarstvo sliši«, in nenazadnje, da ti prisluhnem tudi jaz, ki te vodim skozi proces delavnice.)

Povezovanje z višjo zavestjo (višjim jazom, tvojimi vodniki, angeli, vnebovzetimimojstri, z Bitji Luči iz sveta enosti). Postopek je zelo specifičen in za marsikoga morda celo nenavaden! Za vse tiste, ki se ukvarjamo z novodobno duhovnostjo pa je nekaj povsem običajnega. Kaj je to? Umiriti moramo svoje misli in odpreti svoje srce! Na ta način se lahko povežemo z duhovnim svetom… predaja in zaupanje!

In ko resnično začutiš in veš, da je to stanje vzpostavljeno: vodeno izbiraš esence, ki so pred teboj (pri čemer vizualno ne ločiš stekleničk in se moraš zanesti, predati tvojemu vodstvu). Izbereš najmanj eno do največ trinajst stekleničk. Ves čas, ko izbiraš imaš dodatno podporo s strani energij, ki tečejo skozi.  Ko izbereš, mi to poveš in skupaj se vrneva v normalno stanje zavesti.

Sledi razlaga delovanja vsake izbrane esence posebej; kjer dobiš potrdilo, da si izbral-a to, za kar si prišla, prišel. Ob enem pa imaš (teoretično) možnost, da  katero tudi zavrneš, vendar se to do sedaj še nikoli ni zgodilo. – Istočasno vodenje evidence… administracija. Kratek odmor.

Rojstvo tvoje individualne mešanice: tvoje stekleničke. Iz matic naredim individualno mešanico v skladu z vodenim izborom. To pomeni, da so izbrani barvni žarki v eni sami steklenički.

Predaja stekleničke: poteka v meditativnem stanju, tako, da si istočasno: iniciran-a v te vibracije, energije. Takojšnje delovanje, sprejemanje, integriranje, zaznavanje, aktivacija teh nevidnih barvnih žarkov v svojem Bitju. Delujejo hipno! Povezava z njimi, meditacija, kar pomeni takojšnjo integracijo, v tolikšni merikot si v danem trenutku pripravljen-a. Približno dva meseca traja, da se energija celostno integrira. (Toliko je tudi esence v steklenički.)

Uporaba: običajno 3x na dan, po 3. kapljice (eno na vsako zapestje, na notranjo stran in na čelo). Podrobna navodila na delavnici.

 

Pojasnilo: Devet oktav višje kot je barva, ki jo fizično zaznavamo, so frekvence barve, ki imajo sposobnost in moč preobraziti: zavest, misli, čustva, voljo, duha…vse. Imajo moč ponovno integrirat našo zavest! Avtor teh esenc G. Erik Pelhan iz Anglije pravi: »Naše svetlobno telo se lahko zdravi s svetlobo samo!«

To je vibracijska barvna terapija, zelo novodobna, ki (kakor sonce razkraja meglo,) spremeni energetske zapise zelo globoko v nas. Delo poteka z barvnimi esencami katerih frekvence so tako visoke, da fizičnemu očesu niso več vidne. »To so najvišje energije barvne kreacije, enakovredne svetlobi soncaje na izobraževanju pojasnil G. Erik. Tako kot imamo pri zvoku oktave, tako je tudi pri barvah…

Glavni namen individualne delavnice je izbrati najboljšo možno individualno mešanico barvnih žarkov, ki jih udeleženec v danem obdobju najbolj potrebuje ali drugače povedano v skladu z namenom zaradi katerega prihaja in katere probleme želi razrešiti na tak način.

Barvni žarki so ujeti in prenešeni v esenco, v stekleničko. Iz matičnih stekleničk, nosilk samostojnih žarkov, terapevtka naredi novo mešanico, novo stekleničko z individualno prilagojeno mešanico barvnih žarkov. Posameznik se nauči na kakšen način se  poveže z njimi in  začuti njihovo delovanje v svojem polju. To dejanje je iniciacija in je na nek način podobno kot pri reikiju. V zaključnem delu individualne delavnice je samostojno delo, čutenje, povezovanje, meditacija… zato, da gre(potem) doma toliko lažje.

V nadaljevanju je potrebno samostojno dvomesečno delo, da se ta sprememba popolnoma integrira, popolnoma ustali. (Tako kot sonce ne more megle razkaditi v trenutku, tako, tudi tukaj potrebujemo nekaj časa za prečiščevanje na kavzalnem, astralnem, eteričnem in celo najglobljem podzavestnem nivoju.)

 

Terapija traja do 5.h. Priporočljivo je, da se ta dan posveti samo temu dogodku.

Proces zdravljenja je nepovraten, kar pomeni, da enkrat, ko spremembo dosežemo, se ne vračamo več nazaj na staro stanje!

Cena: 130 eur.-

 Prijave in informacije: 041 29 77 78.

 

Ko začno delovati te esence je sprememba nujna posledica!

Npr. za: poglabljanje občutka enosti, uglaševanje v božansko zavest, povezovanje in izražanje božanske modrosti znotraj sebe, integracijo čustev in jasno mišljenje, izražanje srca, odpiranje popolnoma novih vrat v svojem življenju, usklajevanje odnosov, manifestiranje ženske lepote, doseganje večje zavestnosti v zaznavanju celotnega stvarstva, poglabljanje globoko znotraj sebe, vnašanje radosti v razum in voljo, imeti večjo moč volje z jasnostjo, obnavljanje zavesti, zdravljenje vseh nivojev komunikacij, odpiranje poti v podzavest razuma, preobraziti prvotni vzorec v podzavesti…

 

Ga. Vasija Korošec, izšolana za barvno terapeutko na Mednarodni akademiji za barvne terapije III. stopnja: Aura-soma, s sedežem v Angliji. Z dodatno izobrazbo prav iz področja ti.: Erikovih esenc. In z mednarodnim dovoljenjem, (ki ga je izdala: Art and Science International Academy of Colour Technologies) za delo na tem področju.

Za dodatna pojasnila, prijave za individualne delavnice, pokliči-te:
041 29 77 78, Ga. Vasija Korošec - Andromeda
e-mail:
vasija.korosec@siol.net

 

Svilena mandala

Svilena mandala
G. Erika Pelhana

avtorja ti.: metljnih, morskih, solarnih in moth esenc


PREDSTAVITEV DELOVANJA SOLARNIH IN MOTH ESENC

VENDAR! ČE SE ODLOČAŠ ZA INDIVIDUALNO DELAVNICO TEGA RAJE NE BERI, DA NE BOŠ DELOVAL/A IZ MENTALNEGA NIVOJA. TOREJ PRIPOROČAM, DA SI ČISTO NAKLJUČNO IZBEREŠ ENO IZMED ESENC IN SI PREBEREŠ OPIS NJENEGA DELOVANJA: ZA PRVI VTIS OZ. POTEŠITEV RADOVEDNOSTI.

g. Erik smatra, da je potrebno z njimi delati na poseben način, ker so tako subtilne energije. Ko boš začutil-a delovanje teh vibracij v svojem bitju, boš razumel-a zakaj.
Njihovo delovanje je na najvišjih nivojih ti.: kavzalnega telesa (duše), na področju astralnega telesa, miselnega (od volje, motivacije, jasnosti, zaznavanja, odpiranja, širjenja zavesti, do obnove možganskih funkcij in vstopanja v najglobljo podzavest), čustvenega in duševnega.

Na koncu opisov delovanja esenc so komentarji ljudi,ki jih uporabljajo!

-------------------------------------------------------------------------------------------
METULJNE ESENCE - SONČNE ANALIZE

SKUPINA ENA METULJNE ESENCE

ZELENA GRUPA ENA: VIO TEA OO

Solarna metuljna esenca

Vio Tea je najvišja frekvenca srednje zelene barve v Stvarstvu. Je zelo specialna, saj je frekvenca Božanske srčne energije – taka kot je izražena v Stvarstvu. Drugače povedano, to je frekvenca barve, ki nas popelje v Božansko srce. ( Na energetskem nivoju.)

Vodi nas v stanje notranje blaženosti; kjer ne zaznavamo nobene ločitve med nami in drugimi Bitji. Počutimo se združeni v zavesti in Bitju z vsakomur na kogar se osredotočimo. Smo v stanju srčne enosti z drugimi, in tako lahko najdemo – doživimo najvišji izraz ljubezni v nas samih; dan drugim in svetu v katerem živimo. Prostor, čas in ego so lahko razrešeni s to esenco in naše mesto v Stvarstvu je lahko lahkotno integrirano z drugimi.

Če smo zasuti s problemi in gremo skozi krize, ta esenca posveti luč, da nam pokaže pot iz krize; tako prinese upanje in jasnost kadar jo najbolj potrebujemo. Prinaša naravno složnost z drugimi, v harmoniji in miru, tako, lahko razrešimo dolgo trajajoče ali težke konfliktne situacije s to esenco. Ego, ki je tako pogosto sila, ki vodi konflikt je nežno preobražen (spremenjen, raztopljen..) Naše naravno in skromno mesto v kakršnikoli situaciji postane jasno.

Blagoslov bivanja v enosti z našim Očetom/Materjo Bogom, IN doživljanje tega, bivanje v stanju ENOSTI z vsemi drugimi Bitji – to je to, kar dela to esenco tako posebno.

Uporabiti jo je potrebno, da se jo spozna kajti le besede ne zadostujejo!

METULJNE ESENCE – SONČNE ANALIZE

SKUPINA ENA METULJNE ESENCE


SREBRNA ENA: SIA SOA O1


Ključna beseda za opis te esence je Raz-svetlenje (Illumination). Je najvišja od devetih frekvenc svetlobe in barvne energije v Stvarstvu. Ona aktivira barvo Srebra v telo Duše in “pobarva” višje mentalno telo z to barvno energijo. V trenutku prinese veliki duševni mir celotnemu Bitju in prenehanje zemeljskih problemov v razumu.

Telo Duše odpira za Luč iz Višjih Nivojev in tako prinaša blaženo mehkost Bitja in mirnost. Esenca deluje zelo globoko in je primerna za napredne, visoko inicirane, izkušene “Bojevnike Luči” (advanced Lightworkers). Je večnamenska: za meditacijo, reševanje problemov, za razumevanje brez sojenja... Ona povzroča manifestacijo naše čiste Božanske zavesti. V določenih okoliščinah je lahko instrument na poti do “samadi” ali do Raz-svetlenja Bitja. Združuje našo zemeljsko zavest z našo Božansko Zavestjo v celotni Enosti z Vsemi Bitji in Celotnim Bitjem!

Čisti stran oblake v našem Dušnem Telesu, kateri nas lahko delno blokirajo od čistega toka – pretoka Božanske Zavesti in je močno orodje za ponovno povezovanje vsakogar z njegovo-njeno Višjo Potjo. Za tiste, ki se izgubijo v Duhovnih Iluzijah, obnovi resnično razsodnost in bistrost: v zavesti in mislih.

Da bi lahko cenili polnost in subtilnost te esence, je priporočljivo narediti veliko Duhovnega dela prej, na nas samih. Najboljša je za tiste, ki so (bili) na Duhovni Poti že nekaj časa. – Tako kot z vsemi drugimi barvnimi esencami, se lahko uporablja v mnogo različnih situacijah, katerih pa ni lahko predvideti v naprej. Zato je najbolje izbrati to esenco preko nihala, globoke uglasitve...(boljše kot na podlagi psihičnega procesa izbire: mentala!)

V meditaciji je zelo odlična saj povzroča povezavo z našo Univerzalno Božansko Zavestjo – torej lahko nas popelje zelo globoko v meditacijo in samo raziskovanje. Uglašuje nas v Božansko Zavest, prinaša jasnost, širino, in kompletno osvetlitev katerekoli zadeve.

Določena stopnja zaščite pred prostimi neprimernimi energijami je priporočljiva kadar se uporablja ta esenca.

Ključna Mojstrska Esenca.


ROZA ENA - WIO REA O2


To je esenca za
manifestacijo Božanske Ljubezni in ključna beseda za to esenco je skrbnost, negovanje (caring). Tako kot Srebrna Ena omogoča takojšnje utišanje razuma in prinaša občutek Blaženosti, ki prihaja iz našega Dušnega Bitja. Ona aktivira Roza barvo v naših Dušnih Telesih in “pobarva” Višje Mentalno telo z Roza; torej pomaga da se manifestira čista Ljubezen Duše. To je skrbnost za vse ampak brez emocionalne navezanosti - poudarja Božanski Red, skozi katerega vsa Bitja obstajajo v harmoniji in Ljubezni skupaj.

Esenca Wio Rea je primerna za vsakogar saj nam pomaga, da se uglasimo na angelske vibracije Ljubezni. Druge vidimo kot čudovite, majhne otroke pri katerih je poudarjena ljubkost in popolnost – istočasno pa imamo močan občutek urejenosti in vzajemnega delovanja, medsebojnega vplivanja vsega. Počutimo se nevezani, v globokem stanju skrbnosti (caring) in naravne lepote. Ta lepota razkazuje popolnost vsakogar in vsega; ne pa kaj je narobe – torej skozi Roza ena (Wio Rea) vidimo naravno lepoto in popolnost v vsakomur in v vsem. Naše Telo Duše je aktivirano z Božansko Ljubeznijo in odprto Ljubezni v vsem – torej v tej barvni energiji je velika milina, nežnost, ljubeznivost in mir.

Wio Rea je Ključna Mojstrska Esenca za transformacijo (Odnosov do vsega, in naših medsebojnih vplivov z vsem in vzajemnega delovanja z vsem in vsemi) z Čisto Božansko Ljubeznijo. Prinaša več ljubezni do majhnih stvari, več skrbnosti in medsebojnega sodelovanja, poudarja absolutno enakovrednost vseh. Vodeno iz Božanske, Univerzalne Ljubezni nam lahko pomaga razrešiti probleme v medsebojnih odnosih, z nenavezanostjo in skrbnostjo. Lahko nam da uvid, razumevanje kako rešiti težka sporna vprašanja, s tem da spodbuja manifestacijo kvalitet Božanske Ljubezni v nas. - Wio Rea je prav tako sijajna meditativna esenca za povezovanje z Božansko Ljubeznijo na vseh nivojih.

Ključna esenca.


ZLATA ENA – VIA SIO O3


Ključna beseda za to esenco je
Božanska Modrost. Je najvišja frekvenca Zlate barvne energije (od devetih) v Stvarstvu. Aktivira Zlato na treh točkah, na Solarnih nivojih in “pobarva” višje mentalne nivoje z Zlato barvo.

Prinaša, tišino in blaženost - vibracijo OM-a. Telo duše se širi v neskončnost, v Univerzalno OM energijo; tako pride do občutka brezmejnosti naše duše. Na točno tem barvnem odtenku in frekvenci čutimo ta nežni občutek Božanske Blaženosti, ki se širi – prav tako pa lahko ravno preko tega odtenka in frekvence Zlate dosežemo Božansko Modrost. Torej kadar smo pod bremenom zemeljskih problemov, izzivov ali traum, nam bo Via Sio dala dostop do povezave z Božansko Modrostjo in Ravnotežjem, tako, da lahko gremo preko teh problemov. Energetsko lahko deluje v trenutku in transformira težka energetska stanja z Božansko modrostjo in harmonijo.

Lajša stres in zmedo (motnje, raztresenost, odvračanja) zemeljske narave. Na nas deluje tako, da čisti, harmonizira in uravnoveša celotno Bitje – prinaša globok mir. Ko vzpostavimo povezavo z Božansko Modrostjo, se lahko ukvarjamo z mnogimi problemi na različnih nivojih. Zato je ta esenca še posebej pomembna za Učitelje in Vodje; saj omogoča Božansko Inspiracijo, Ravnotežje in Modrost na vsakodnevni bazi.

Kadar je potrebno Zdravljenje Dušnega Telesa (Soul Body Healing) zaradi zlorab v preteklosti, v tem ali v prejšnjih življenjih, je ta esenca ključna transformativna esenca. Sicer je to Univerzalna Esenca, ki lahko pomaga komurkoli, vendar je še posebej primerna za tiste, ki imajo moč in avtoriteto v Življenju.


GRUPA DVA METULJNE ESENCE

BLEDO LIMONASTO RUMENA DVOJKA TULKA ZENNEKIA O4

Ključni stavek s katerim opišemo to esenco je “
Integracija čustev in jasno mišljenje”.

Posebej je priporočljiva pri zdravljenju shizofrenije ali kakšnega drugega stanja pri katerem naš um in čustva niso povezani v celoto, na nek način pa je oboje tudi brez prave povezave z okoljem.

Ta esenca izostri naše fizične čute: izboljša sluh, vid, voh, čutila za tip postanejo občutljivejša in bolj se začnemo zavedati vplivov, ki jih ima okolje na nas in mi na okolje. Z jasnejšim zavedanjem sebe in svojega okolja, prideta harmonija in veselje, boljše zavedanje drugih in povezava z njimi. Naša objektivnost se izboljša in tudi sposobnost, da vidimo sebe tako, kot nas vidijo drugi. Na splošno se socialne veščine izboljšajo (obzirnost, tankočutnost, taktnost...).

Vsakomur lahko koristi, saj prinaša večjo jasnost in radost (volji in razumu) v kakršnikoli situaciji. Lahko se uporablja kot trenutni “poberi me” pripomoček ali pa za terapijo na dolgi rok; v najrazličnejših mentalnih in emocionalnih situacijah (to vključuje Autizm, depresijo, nesposobnost učenja različnih tipov... pa tudi veliko vsakodnevnih situacij).

Ta esenca je lahko tudi zelo pomembno orodje za zdravljenje preteklih življenj; saj se lahko uporabi za izboljšanje spomina na pretekla življenja in lahko bolje integrira našo osebnost s tem kar smo (nekoč) naredili, se nam je zgodilo,...ali kaj smo prestali... Kadarkoli se pojavijo traumatične ali težke izkušnje, osebnost doživlja nepovezanost s seboj ali z okoljem - ta esenca nam lahko pomaga do dobrega počutja in ponovne povezanosti.

Pomembna esnca za čustveno in mentalno dobro počutje!


GLOBOKO EMERALDNO ZELENA DVOJKA “VONIA YINNOKA” O5


Ključne besede za to esenco so “
Izraz Srca”. To je nadvse čudovita in zelo globoka, temeljita esenca, ki nam pomaga resnično izraziti našo pravo srčno energijo, v vsakodnevnem življenju, brez strahu ali občutka potlačenosti. To je zelo pomembna esenca za zdravljenje Autizma, saj omogoča osebi, da izrazi svojo srčno energijo zelo jasno (tudi v primerih, ko so običajne poti komuniciranja blokirane ali otežene.

Esenca je še posebej primerna za zelo senzitivne ljudi, ki imajo veliko Ljubezni in Srčne energije za dat drugim, ampak spoznavajo, da jim je težko zaradi živlenskih udarcev - ob enem pa poskušajo ostati zvesti svojemu srcu. Ta esenca prinaša moč in pogum, da mentalno izrazimo resničnega Sebe, pa tudi da to pokažemo skozi svoje akcije. Pomaga nam, da čutimo resnično sočutje in enost z drugimi in njihovimi problemi. Znotraj nas se rojeva globoka srčna senzitivnost za druge ljudi.

V svetu je veliko ljudi, ki imajo veliko Ljubezni za dat in veliko za ponudit; vendar je pogosto preveč strašljivo in boleče, resnično odpreti in izraziti svoja srca drugim. No, s to esenco lahko resnično izrazimo svojo Srčno energijo močno in jasno, brez strahu, posmeha – tako manifestiramo našo nežnost, blagost in prijaznost drugim.

Za Autistično osebo to pomeni, da se uskladi s svojimi občutki in jih izrazi na svoboden in uravnotežen način. Za nekatere Autistične ljudi, je to lahko ključni aspekt njihovega Autizma in v takih primerih bi oni morali doživeti izboljšanje v komunikaciji in v izražanju sebe.

To je univerzalna esenca in lahko pomaga vsakomur, da izrazi srčne zadeve bolj jasno, jedernato in strnjeno - torej je lahko v pomoč v odnosih. Še posebej za bolj “macho” moškega, ki je morda brez kontakta s svojim srcem.

Ta esenca je lahko zelo uporabna pri ženitnih svetovanjih in v situacijah kjer je enemu partnerju težko izraziti svoje resnične občutke.

Očarlljiva esenca.

-------------------------------------------------------------------------------------------
SOLARNE ANALIZE 2. Set

2. skupina METULJNE ESENCE

BLEDO ZLATO- RUMENA DVOJKA SINNINIA ROMALA O7

Ključne besede za razumevanje delovanja te esence so: lajšanje, manjšanje frustracije. To je bledo zlato-rumena barvna frekvenca, ki se aktivira v mentalnem in kavzalnem telesu (nivoju), deluje pa na astralno, emocionalnih nivojih, (tako, da jih “pobarva” – ko vstopi, ko se pojavi. Vendar so te vibracije na tako visokih frekvencah, da nam s prostim očesom niso več zaznavne). To je zelo čudovita in nežna energija, ki mehča in prečiščuje, izboljšuje naše energetsko stanje s tem, da prinaša zlato modrosti in rumeno sreče in dobrega počutja. Bledost te barve kaže,da je efekt bolj eteričen kot zemeljski. Povezuje nas z Višjim Virom modrosti in sreče. Ko se ta povezava vzpostavi, se frustracije, preobčutljivosti in blokirane energije (ki jih morda doživljamo zaradi “zemeljskih” situacij) razrešijo in so nadomeščene z mirno, globoko in čudovito modrostjo, ki teče v razum in voljo iz Višjih Nivojev. Dihanje se v trenutku poglobi, saj blokirane emocionalne energije nič več ne stiskajo pljuč in dihanja. Energija modrosti aktivira razum, da sprevidi in aktualizira višje rešitve kakršnihkoli problemov, ki jih morda doživljamo.

Ta esenca je še posebej dobra za ljudi, ki so fizično nesposobni ali je njihova svoboda na nek način omejena; zaradi česar se počutijo zelo zadrgnjeni, zapeti. Enkrat, ko so čustva stisnjena, zapeta v njihovem pretoku, potem, razum postane oslabljen v njegovi sposobnosti najti rešitve problemom. To pa ustvarja stanje, ki mu pravimo frustracija. Le-ta je najverjetneje ena od zelo pogostih (stanj pogojev CONDITIONES ) ljudi, ki poizkušajo nekaj doseči, da bi izboljšali stvari v svetu. Sinninia Romala prinaša olajšanje v takšnih situacijah, saj nas odpre Božanski Lepoti, ki je povsod okrog nas ves čas, katere pa ne vidimo, ker izberemo “izklop” zaradi naših frustracij – zaradi zemeljskih problemov. To stanje frustracije pa zaklene tudi Voljo, da bi poiskali rešitev. Ta frekvenca barve, skozi zlati aspekt harmonizira razum in voljo; kar prinaša modrost.

Zanimivo: ta barvna vibracija je zelo povezana z Avstralsko esenco “Sunshine Wattle” (Avstralska akacija ti. “Sončnega sijaja”), katera je ključno cvetno zdravilo za lajšanje, blažitev frustracije. Ta esenca deluje v veliki meri zaradi te precizne barvne komponente v njej. - Univerzalno pa ta barvna frekvenca prinaša osvobajanje frustracije in pomiritev ter dobro počutje kot posledico.

V meditaciji nam lahko ta esenca pomaga čistiti zemeljske ovire, da se vzpostavi kontakt z Nivoji Božanske Lepote.

Lepa, prikupna esenca.


SREBRNA DVOJKA SISSINKA SOSEINO O8


Ključne besede za razumevanje delovanja te esence so “
razsvetlitev zaznavanja in zavesti”. Ta esenca aktivira Srebrno barvo v Duhu, to je v Mentalnih in Kavzalnih telesih.

Naše zaznavanje postane jasnejše, vse zaznave se izboljšajo in senzitivnost za naravo in energije v svetu okrog nas se povečajo. Omogoča nam večjo sposobnost videti stvari takšne, kot v resnici so; torj nam pomaga preseči iluzije, še posebej tiste,ki so pogojene z “belief systems”: sistemi razmišljanja – verovanja npr.:religije ali kulti. Zaradi tega je ta esenca močno orodje za “od-programiranje, od-pogojevanje” razuma, ki je bil programiran ali fiksiran na nek sistem verovanja... Iz tega vidika jo lahko vidimo kot čistilec razuma; ki čisti prejšnja nagnjenja, vzorce zavesti, pa tudi kristale in prostore (kot Srebrna energija 3. skupine ti.: Nina Sirion). Sissinka Soseino je močna esenca, ki obnavlja resnično sposobnost razuma (da razločuje, opaža in zaznava), ob enem pa čisti našo Voljo neharmoničnih, motivacij. To je razsvetljevalec zavesti saj nam pomaga jasno videti tudi energije, ki so v ozadju in misli, ki so izza različnih manifestacij v fizičnem svetu. Kadar drugi vplivajo na nas, lažje vidimo njihove motivacije; prav tako pa tudi energije izza forme pri tistih stvarh , ki so nam blizu. – Pomaga nam videti srž kakršnegakoli problema brez mask in motenj. Sissinka Soseino je zelo uporabna kadar delamo izpite, rešujemo težke peobleme.. Esenca nam poveča kvaliteto mentalne jasnosti; sposobnosti razuma in volje, da se osredotoči na stvari, ki so resnično pomembne. (Ta kvaliteta je tudi v cvetni esenci Belega Kostanja, katera ustavi “klepetanje” misli (misli, ki nas zmedejo in nam jemljejo moč) in deluje jasno. V Sissinki Soseino je vključena tudi barvna energija esence Belega Kostanja.

Toliko je možnih načinov oziroma razlogov za uporabo za to esenco, dajo je težko opisati samo v nekaj besedah. Lahko nam pomaga v večini situacij kadar je potrebna večja jasnost naše zavesti.

V primerih, ko je jasnost naše zaznave in zavesti, najvažnejša – takrat uporabi esenco

Sissinka Soseino.


LILA DVOJKA TIYAN RIYALLA O9


Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je “
jasno zaznavanje življenja z globoko skrbnostjo” (focussed preception of life with deep caring). To je Lila barvni odtenek, ki aktivira Mentalna in Kavzalna telesa in pobarva Astralne nivoje.

Tiyan Riyalla je resnično zelo edinstvena esenca, ki jo je težko opisati z besedami; kajti resnično se jo mora doživeti. Prva zaznava, ko vzamemo to esenco je zelo čudovita mehkoba in občutek globoke nežnosti, s središčem v srcu. Razum se z lahkoto izjemno dobro fokusira na najmanjše detajle in ti majhni detajli lahko sprejmejo popolno, ne deljeno pozornost naše zavesti. V odnosih to pomeni dajanje partnerju popolno, ne deljeno pozornost in resnično globoko nežnost in skrbnost. – V resnici je to zelo Angelski izraz ljubezni, kot Lilac three (esenca: Lila trojka), kjer Duša in Telo delujeta skupaj in tako omogočata, da drugim posvetimo temeljito pozornost. Pri tej esenci je efekt delovanja osredotočen na naše zaznave in uporabo naše energije Volje/Razuma za tistega s komer smo.

Lahko se zgodi, da pride tudi do vznejevoljnosti, če se pojavijo zunanje moteče sile, energije,,,, saj razum želi dobesedno vreči ven vse, razen tistega na kar se osredotoči.

Tako je kakor, da bi na naše oči dali poseben filter “fokus filter”: zmanjša se število stvari na katere se fokusiramo - tiste pa, na katere se osredotočimo, postanejo za nas bolj pomembne in lepše. Lila je bleda verzija purpurne, definitivno pride do efekta na naše zaznavanje vizualne lepote – in zaradi eteričnosti te barvne nijanse in frekvence: prepoznamo, vidimo Božansko Lepoto v vsem. Ti.:Morska Esenca : Morska Lilija, je zelo povezana s to barvno frekvenco, saj Deva deluje na natančno tej frekvenci. Obe esenci nas odpirata Božanski Lepoti.

Tiyan Riyalla bo v prihodnosti še posebej v pomoč čistim in senzitivnim dušam, za katere je ta zemeljska inkarnacija zelo težka, moteča, nadložna.

Povezuje nas z Angelsko Ljubeznijo na energetski način. Za jasnovidne, je lahko zelo lepa esenca za zaznavanje Angelov.

Lahko nam pomaga, da izrazimo naše Višje Darove brez strahu in da vemo, da smo ljubljeni in cenjeni, varovani... kakorkoli, da smo v tem življenju; z drugimi besedami ona spodbuja udejanjanje brezpogojne Ljubezni in prinaša to skupaj z zaznavanjem Lepote. Ta esenca je lahko pripomoček, da se gre v globino blizkih odnosov z zaupanjem in globoko skrbnostjo, nežnostjo (deep caring).

Izjemna esenca.


SREDNJE MODRA DVOJKA - RIALIKI NINILA 11


Kjučne besede za razumevanje delovanja te esence so “
svoboda možnosti”. Je srednje modra barva in aktivira razum in voljo, ter pobarva astralne nivoje.

To je esenca za razširitev naših možnosti v kakršnikoli situaciji - torej mi doživljamo razrešitev omejitev in resnično moč naših Božanskih možnosti. Ta esenca lahko odpre popolnoma nova vrata v našem Življenju, pomlajujoč naš razum razum in voljo skupaj. Prinaša sprostitev, odpravlja mentalni stres in motivira voljo k novim horizontom, novim možnostim v naših življenjih. To je univerzalni motivator in eno najfinejših doživetij s to esenco je eksplozivna širitev aure v kakršnekoli višje možnosti, ki jih lahko vizualiziramo. Lahko nas osvobodi omejitev katere smo si sami postavili, (bolj kot tistih, ki bi nam jih postavili drugi) in nam pomaga v celoti reorganizirati življenski plan na pozitiven in progresiven način.

Uporabi to esenco kadar potrebuješ in si želiš pozitivno spremembo, ampak bodi pripravljen-a na kompletno, celotno spremembo razuma ali nečesa. Enostavno, se ne bo več možno držati starih aspektov, ko bo začela ta esenca delovati nate. S pomočjo te esence se naša motivacija lahko zelo izboljša in lahko se dosti lažje izkopljemo ven iz starih navad, korenin.

Rialiki Ninila odpira nove možnosti za nas, lahko pa tudi ostanemo zvesti tistim starim – torej je lahko v veliko pomoč in podporo v katerikoli veliki spremembi v našem življenju kot je sprememba hiše, stanovanja, službe ..

To je “jaz verjamem, da lahko letim” esenca in je lahko pozitivno orodje za večjo svobodo in napredek v mnogih situacijah. Kadarkoli potrebujemo “zlomiti”, prekiniti stare preživete, slabe navade je ta esenca lahko v veliko pomoč, tudi pri odpuščanju fizičnih odvisnosti kot je droga.

Zelo pomembna esenca.


GLOBOKO KORALNA DVOJKA - WINIA RIRIAKA 13


Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je “
fizična in socialna harmonizacija”. Ona aktivira temni odtenek koralne barvne energije v Mentalnem in Kavzalnih telesih, ter pobarva astralne nivoje s to barvo.

Ta esenca ima poudarjen efekt na odnosih, saj lahko harmonizira energije para ali grupe ljudi (s to barvno vibracijo: v razumu in volji). Sicer pa vzpodbuja fizično dobro počutje,saj harmonizira fizično – eterične energije v telesu. To pomeni, da lahko harmonizira nivoje.

Ni efekta na senzualnost ali seksualne energije. Ima pa močno povezavo z ti. Morskimi esencami (Aura-Soma), saj je poudarjeno delovanje na odnosih; istočasno pa obnavlja fizično dobro počutje posameznika. (Tukaj je močno povezana z ti. Flame Scallop esenco katera ima podoben efekt na fizično/eteričnem nivoju.) Zanimivo je omeniti, da korale predstavljajo zelo velik del življenja v Oceanu in to je dobra povezava s to barvo (barvno energijo – vibracijo..).

Vibracija koralnega barvnega odtenka v tej esenci povzroča harmonizacijo različnih energetskih teles z fizičnim (mesnim: ang.: fleshly) telesom; ob enem pa je to barva socialnih interakcij, odnosov in sodelovanja. V odnosu z nekom drugim je dobro počutje v veliki meri določeno z kompatibilnostjo (združljivostjo) energetskih polj enega in drugega - in z naravo notranjega osebnega energetskega polja, katero obstaja med dvema človekoma. Če so le-ta v veliki stopnji harmonije, potem se veliko aspektov emocionalnih in mentalnih teles spontano harmonizira eden z drugim. Koralna je barvni odtenek, ki se obnaša kot agent za povezavo (ali lepilo) med energijami dveh ljudi. Temnejša nijansa te barve deluje na mentalna in kavzalna telesa in ima povezujoč in harmonizirajoč učinek na energetsko polje dveh ljudi, in kot efekt tega delovanja ustvarja skupno polje. Temnejši odtenek ima bolj zemeljski efekt; tako kot ima bledejši odtenek bolj eteričen efekt. Temnejša, to je ta esenca, deluje tako, da harmonizira pretok energij v fizičnem telesu.

Zelo uporabna esenca za vzpostavljanje fizične harmonije in harmonije v odnosih v najrazličnejših okoliščinah. (V zelo širokem spektru najrazličnejših okoliščin.)

-------------------------------------------------------------------------------------------
SOLARNE ANALIZE 3. SET

2. SKUPINA METULJNIH ESENC

ROŽNATO ROZA DVOJKA SINHEMA TAKIA 14

Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je “MANIFESTACIJA ŽENSKE LEPOTE”! Ta popelje vibracijo rožnato-roza višje kot je senzualnost ali seksualnost na področje Božanske Ženstvene lepote.

Ta esenca ustvari veliko mehkobo in dojemljivost celotnega Bitja, za uglaševanje naše ženske plati na višjo oktavo čiste lepote. Vsaka oseba je oboje: moška in ženska v različnih aspetih svojega Bitja in še posebej v psihi. Esenca Sinhema Takia prinaša globoko zaznavanje različne narave stvari, ampak to naredi brez sojenja v zavesti in brez identifikacije, kar je baza samem konfliktu. Ta esenca vnaša energije ženstvene božanske zavesti, kar je Čista Ljubezen in kar spoštuje Vsa Bitja enako - prav slednje pa negira celo samo možnost konflikta; zato so okrog po širnem svetu konflikti v glavnem moški fenomen.

Sinhema Takia odpira zavest lepoti vsake Duše na zemlji in nam pomaga videti izza “maske” zunanjega izgleda, vse do neverjetne lepote znotraj vsake osebe, ki prihaja od njegove Duše. Ko sem prvič naredil to esenco v Metuljni hiši v vzhodni Angliji, sem videl obraze ljudi, presegel sem masko, za katero je bil njihov čudoviti Večni Obraz. Skrbi, situacije vsake osebe so bile pripete na njihove maske in lahko sem čutil bolečino tega sveta, ob tem ko sem preprosto gledal v vsak obraz – verjamem pa, da to kar sem doživljal, je bila Božanska Ženska zavest.

Skrbi tega sveta so lahko razrešene s pomočjo te esence in za ženske je lahko velika podpora v njihovi naravni ženskosti in dostojanstvu. Aktivira razum in voljo z ljubečo, očarljivo ražnato mehkobo, rožnato-roza, olepšuje celotni izraz nas samih v življenju, prinašujoč milino in harmonijo.

Lahko pomaga osebi, da manifestira lepoto svoje Duše v vsakodnevnem življenju.

Zelo čudovita esenca.


TOPLO OLIVNA DVOJKA ISAIKI RILLIKA 15


Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je
ZAVESTNO SOČUTJE Z MODROSTJO”. To je sijajna esenca srca, za globoko skrbnost in sočutje z drugimi. Ona dodaja še modrost tem kvalitetam, in tako jo dela izjemno pomembno esenco za socialne in terapeutske situacije, kjer poskušamo pomagati drugim.

Delovanje se čuti na ta način, da pride do čudovitega širjenja srca, srčnega centra, da objame(mo) vsa Bitja in celoten Univerzum z Ljubeznijo – skrbnostjo. Prinaša resnično sočutje z drugimi, tako, da vzpodbuja to kvaliteto v srcu; istočasno pa jo vnaša v zavest (skozi razum in voljo). Spodbuja našo srčno povezavo z celotnim vesoljem; tako, da skozi to energijo lahko dobimo dostop do mnogih nivojev pomoči, tudi takih, ki prihajajo od drugih planetov in iz drugih nivojev Bivanja. Torej: kadar potrebujemo pomoč in podporo, in se nam zdi, da nam nič ne prihaja naproti, nas esenca Isaiki Rillika lahko odpre za to kar resnično obstaja za nas v vesolju.

Sposobnosti svetovanja se bodo povečale, prav tako pa tudi drugi načini pomoči ljudem, se nam bodo izboljšali (saj esenca vsebuje zlato modrosti in olivno sočutja). Lahko nam pomaga najti rešitve za težke socialne situacije, na ta način, da vstopamo v Univerzalno modrost, z globoko naravno skrbnostjo in sočutjem. Ne bo vplivala na strah, saj je višja frekvenca kot to. – Ampak lahko aktivira našo zavest k iskanju rešitev za zastrašujoče situacije ali situacije, kjer si ustrahovan.

To je esenca resnične “LJUBEZENI V AKCIJI”.


BLEDA INDIGO DVOJKA RILLENKA MAMAKIA 16


Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je “
VEČJA ZAVESTNOST V ZAZNAVANJU UNIVERZUMA” To je energija za širitev naše zavestne zaznave vsega okrog nas, kar vodi v večje zavedanje in polnejše življenje.

Deluje na mentalno telo, s tem da vzpodbuja bledo indigo barvo v mentalnih in kavzalnih telesih.Prinaša več luči našemu razmišljanju in še posebej zavestni percepciji vsega - torej se bolj zavedamo kaj se dogaja in naš zavestni odgovor na to se izboljša. Naš razum ima potem večjo sposobnost predelati in integrirati zaznave. Torej lahko obvladaš vse bolje in bolj zavestno.

Ta esenca se bo izkazala kot močno orodje za pomoč ljudem z kakršnokoli mentalno ali zaznavno nepravilnostjo - do ponovnega polnega in normalnega funkcioniranja; od ljudi z mentalnimi (nesposobnostmi) težavami, nesposobnostmi za učenje, autizma, dyslexia, do tistih, ki jim primanjkuje zavedanja. Pomagala bo vsem, ki so imeli čutni odvzem za daljša obdobja (npr.: bolezni ali zapor), da se obnovi normalno funkcioniranje in dobro počutje.

Lahko pa pomaga možganom, da se aktivirajo na višjo zavest in zavedanje, in s tem vnese polnost v življenje...; torej pomaga širiti zavest na veliko različnih načinov.

Prinaša velik mir in harmonijo mentalnemu telesu in našemu mišljenju, saj jih poveže z Višjim Razumom in Univerzalno zavestjo. Aktivnost možgan se lahko optimalizira in veliko možganskih funkcij se bo dvignilo na višji nivo; še posebej tisti aspekti, ki so povezani z zaznavo in zavestjo. Tiste ljudi, ki so bolj razviti v tem pogledu, lahko povzdigne do še višje zavestne zavesti o Duhovnih realnosti življenja, s tem pa pomaga pregnati iluzije in stopnjevati razumevanje.

Pomembno orodje za večjo zavest.


GLOBOKO MODRO-VIOLIČNA DVOJKA SISIA KIKALA 18


Ključne besede za opis te esence so: “
VRATA DO NOTRANJIH SVETOV”. Je močna meditativna esenca, ki nas vodi globoko znotraj nas samih. Ta esenca nas vodi v svet domišljije in podzavesti. Za tiste, ki želijo iti globoko znotraj je primerno orodje za raziskovanje. V naši podzavesti lahko najdemo veliko odgovorov na naše lastno življenje: npr.: kdo smo, kateri vplivi so nas pripeljali do te stopnje (točke) zavesti; in kje naj jaz iščem rešitev za ta in ta problem? Je zelo “tiha” esenca, ki nas lahko popelje do točke notranje tišine - in, da bi jo lahko cenili, potrebujemo tišino in odsotnost vseh motečih faktorjev.

Esenca stimulira našo Kronsko Čakro, ampak ker je Modro-vijolična, ima več povezave z razumom kot z Duhovnim svetom. Ker je vibracija globoko temne barve, deluje v nas, (znotraj nas); kot, zunaj nas na Višje Svetove. Torej je to vstopna energija v našo duhovno podzavest. Deluje na isti frekvenci kot “Moth esence”, katere so vrata do podzavestnega razuma. Lahko nam pomaga raziskati našo “temno stran” in odkriti podzavestne motivacije. To je ključ za preobraziti, narediti našo podzavest zavestno – torej je močno orodje za znanje o sebi.

Ta esenca potrebuje nekaj predpriprave in skrbnosti, preden jo uporabimo, če želimo, da nam resnično pomaga. Lahko nam omogoči dostop do mnogih notranjih znanj, preko podzavestnega razuma in lahko pomaga pri spominu na pretekla življenja (skozi sposobnost te esence, da odpre aspekte psihe; kajti psiha je skladišče vseh izkušenj preteklih življenj, ki se kot zapisi nahajajo v astralnem telesu, katero pa je močno povezano z podzavestnim razumom.) Terapije, ki vključujejo hipnozo, se lahko izboljšajo s to esenco; prav tako pa lahko pomaga v večini sistemov do dostopa resničnega znanja o sebi in do dobrega počutja, ki izvira od tod.

Ta esenca se mora uporabljati zelo skrbno, pozorno; kajti pri nekaterih ljudeh lahko prinese na površje traume ali težke stvari zakopane v podzavesti - torej uporabi to esenco samo kadar je tukaj dobra izkušenost v odkrivanju podzavesti in nekaj ekspertize na tem področju. Če je možno uporabi Svetlobno zaščito, če naletiš na kakšne probleme!

Esenca specialista.


TEMNO RUMENKASTO-ZLATA DVOJKA VIVIA LASAYA 19


Ključne besede za razumevanje delovanja te esence so “
SONCE RAZUMA” ali “SONČNI SIJAJ RAZUMA”. Prinaša srečo in radost (v razum in voljo), dobro počutje in harmonijo. S sončnim žarkom posije v našo motivacijo, s tem povečuje optimizem in pozitiven namen.

Vivia Lasaya je antidepresiv, ki deluje na mentalnem nivoju in ne na čustvih. Torej deluje kadar je prišlo do stanja depresije zaradi poslabšanja razuma ali volje (npr.: kot depresija pri Autističnih ljudeh).

Prinaša upanje, kadar je izgled pesimističen in pozitivno usmerjenost kadar imamo občutek izgubljenosti ali da smo brez smeri... Ta energija vsebuje Zlato modrosti; to pa pomeni povezavo z Višjim Jazom, da nam pomaga najti pravo smer.

Lahko nam pomaga kadar se počutimo sivi in brez barve, in se je naša kreativnost posušila. Ta esenca stimulira kreativnost in talent.

Močno je povezana z Morsko esenco “Dawson Sunfish”, saj prinaša Sončni sijaj v Bitje in stimulira tudi kreativnost; ampak se razlikuje od nje po tem, da je tukaj sreča bolj mentalna, pri Dawson Sunfish pa je bolj na bazi srca. Mi lahko izrazimo več topline in pozitivnosti do drugih ljudi in posledično jim pomagamo da te kvalitete izrazijo oz. dajejo naprej drugim. Esenca ima torej socialno dimenzijo v poudarjanju tendenc, ki jih imamo, da drugim pomagamo in da resnično damo drugim pozornost in skrbnost... V skupinskih situacijah je to pomembno, saj nam bo zelo pomagala ohranjati skupinske energije pozitivne, jasne in optimistične.

Vivia Lasaya povečuje jasnost razuma in modrost – torej lahko pomaga, kadar je situacija za nas neke vrste izziv in kjer bi lahko prišlo do nejasnosti in neharmonije.

ZDRAVITELJI IN TERAPEUTI BI MORALI JEMATI TO ESENCO, SAJ JIH BO ZAŠČITILA PRED PREVZEMANJEM DEPRESIVNIH IN NEHARMONIČNIH STANJ OD TISTIH KATERIM POISKUŠAJO POMAGATI.

Lahko pomaga komurkoli da se ponovno poveže z lastnim virom notranjega psihološkega dobrega počutja in pomaga transformirati energije drugih pozitivno in za splošno dobrobit. Kadar pomagamo hendikepiranim ljudem, te esenca lahko poudari uporabo kreativnih terapij, kot so glasba, ples in umetnost.

Za obnovo dobrega psihološkega počutja, za vsakogar.


TEMNO KRALJEVO MODRA DVOJKA - RISTIYA TASHISI 2O


Ključni stavek za razumevanje delovanja te esence je “
MOČ VOLJE Z JASNOSTJO”. To je močna esenca, ki prinaša jasnost razumu in motivacijo volji. Integrira razum in voljo oz. energije razuma in volje, ter daje večjo jasnost obema.

Veliko ljudi ima lahko korist od te esence, saj večina nas potrebuje več moči in jasnosti v različnih situacijah.

Še posebej je dobra za autistične ali mentalno prizadete ljudi (saj sta lahko v takih primerih volja in razum v zelo močni neharmoniji ali v nepravilnem funkcioniranju).

Pomaga nam lahko tudi na ta način, da nas motivira za neko nalogo in nas potem drži “NA TEJ NALOGI” DOKLER NI ZAKLJUČENA! Torej je zelo dobra delovna esenca. Ne bo dala večje fizične moči – ampak moč in jasnost razumu istočasno. To pomeni, do bo pomagala kjer je naloga mentalne narave kot je preizkus znanja, izpit ali poslovni sestanek.

Kraljevo Modra je močna esenca in ravno ona je tista, ki lahko omogoči fizično zdravljenje na frekvenci “Butterfly three”, to je ti.: Metuljna trojka - ampak temno Kraljevo Modra, ko je aktivirana na nivoju razuma, bo dala večjo moč volji in razumu skupaj. Samemu zdravljenju se ne bo pomagalo na tej frekvenci – ampak kateremukoli profesionalnemu zdravitelju lahko ta esenca pomaga pri njegovem (njenem) delu, da zdravi in pomaga.

Razum in Volja sta bolje integrirana s to esenco, in to je razlog zakaj je ona lahko zelo dobra za terapije mentalno hendikepiranih ali autističnih ljudi in bo v prihodnosti zelo uporabna na tem področju.

Uporabi to esenco, kadar je potrebna večja moč, da se nekaj doseže ali kadar smo izzvani v neki situaciji.


BLEDO ORANŽNO RDEČA DVOJKA - SASIA SHALANKA 21


Ključni besedi za razumevanje delovanja te esence sta “
OBNOVA ZAVESTI”. Sasia Shalanka je zelo dinamična in aktivirajoča esenca za razum in voljo, katere glavni namen je prekinitev starih vzorcev: razmišljanja in ravnanja ter kreiranje nove in pozitivne zavesti.

To je velika pomoč za ljudi, ki so se zataknili v slabih navadah ali negativnih vzorcih (početja stvari...). Esenca je zelo aktivirajoča za naš razum in motivacijo, ob enem pa vzgaja našo voljo proti večji harmoniji in duhovnosti (bledost barve za duhovnost in zlata v njej, za harmonijo).

Pomaga nam, da se z lahkoto naučimo novih stvari, pustimo preteklost za seboj in se osvobajamo preteklih iluzij. Prinaša svežino razmišljanju in odpira osebnost, torej je uporabna v zelo mnogih situacijah, predvsem kadar se soočimo z velikimi spremembami in se moramo odzvati na njih. Uporabna je tudi v mnogih terapeutskih situacijah, saj nam pomaga obnoviti našo zavest - še posebej je uporabna pri mentalnih tretmajih kot sta šizofrenija in autizm. Lahko nam pomaga osvoboditi stres in nevrozo glede stvari; saj je oboje rezultat disharmonije iz preteklosti.

Lahko nam pomaga spremeniti našo predstavo o sebi na osnovi tega, da nismo več navezani na naše pretekle zaznave ali na naše pretekle omejitve. Pomaga nam ohranjati mladost v našem razumu, ker razbija, presega rigidnost razmišljanja in nas odpira novim vidikom gledanja na stvari in novim načinom reševanja problemov.

Ker je barva dokaj blizu Koralni, nam pomaga, da se harmoniziramo z ostalimi pri delu in skupnih projektih, prinašujoč mehko harmonijo in sensualnost našem Bitju. S tem, da čisti vzorce zavesti iz preteklosti, pomaga, da pridejo nove ideje in da se nove realnosti udejanjajo. Pri skupnih podvigih prinaša občutek vznemirjenja in napredka. Esenca bo zelo dobra za izumitelje in dizajnerje, da bodo bolj kreativni, z višjimi impulzi Življenja in višjo inspiracijo, saj nas e. povezuje z višjimi vibracijami te barve v Stvarstvu.

Vznemirjajoča esenca Nove Dobe.


TEMNO AZURNO MODRA DVOJKA YONINIA TIRIKRA 24


Ključne besede za razumevanje delovanja te esence so “
UNIVERZALNI ZDRAVILEC KOMUNIKACIJ” . E. popravlja vse nivoje komunikacij, ki so se pretrgali ali so postali neharmonični. To je barvna frekvenca na kateri deluje veliko Morskih Dev, saj je ključna frekvenca za zdravljenje odnosov.

Vnaša, prinaša globok mir in harmonijo na področje naših komunikacij. Je zelo harmonizirajoča v kakršnemkoli MED-OSEBNEM energetskem polju, kjer je komunikacija problem. Esenca bo pomagala v kakršnikoli situaciji kjer so problem komunikacije; bodisi med človeškimi bitji, bodisi z tehnologijo... torej je ta esenca lahko uporabljena za obnavljanje komunikacijskih povezav vseh tipov in tudi za vmesno povezovanje (interlinking) različnih nivojev komunikacij skupaj.

Na področju medosebnih odnosov, se lahko uporabi za globoko uglaševanje skupaj z Morskimi esencami; kot je Common Cuttlefish npr., ali za izboljšanje v komunikacijski sposobnosti z ti.: Gossamer Parasol.

Kadar se ta esenca kombinira z Morskimi esencami, bo njeno delovanje še močnejše, saj te esence delujejo sinergetično in podpirajo ena drugo, da omogočajo še močnejše dobro počutje. - Vznemirjujoče je; saj je to ena od najmočnejših povezavnih točk med Metuljnimi in Morskimi esncami, ali med barvnimi in morskimi devami; kar pomeni da ima velikanski potencial, da omogoča veliko nivojev dobrega počutja v odnosih.

Pri problemih kot je Autizem, je zelo učinkujoča, saj prinaša izboljšanje komunikacijskih sposobnosti in resnično Ponovno povezavo z komerkoli drugim.

Energije mnogih Delfinskih Dušnih Bitij delajo na tej barvni frekvenci. Energije mnogih morskih bitij se sinergetizirajo z drugimi vibracijami ali barvnimi energijami; torej je ta esenca lahko zelo dobra v mnogih mešanicah esenc, za poudarek pri odnosih. Kombinirana z Delfinskimi esencami lahko naredi čudovite stvari na celotnem področju komunikacij v odnosih.

Zelo uporabna esenca.


SITTHOA - MOTH ESENCA 28


Sithoa je energija uglaševanja z Vodnimi vilami ali z Vodnimi Duhovi in je
ključ za odpiranje poti v podzavest razuma.

Prinaša, vzpostavlja mirno in tiho energijo v razumu (ali v mentalnem telesu) in, kot posledico: uglasitev..

Za tiste, ki želijo raziskovati svojo podzavest kot je povezana z vodnim elementom, je esenca najmočnejše, najgloblje orodje. Pomaga nam, da razumemo sebe (v povezavi do drugih); tako, da nas popelje do samih temeljev naših odnosov v vodnem elementu.

Tako kot z vsemi ti. “MOTH” esencami, je Sitthoa primeren pripomoček za vstopanje in delo z našim globokim podzavestnim razumom in motivacijami.

Esenca je orodje za samo spoznavanje in za vzpostavljanje mojstrstva vodnega elementa v nas samih.

Omogoča odpiranje komunikacijskih kanalov z vodnimi vilami – duhovi na vodnem elementu. Ta bitja se najdejo povsod kjer je fizična voda prisotna na planetu. Njihovo pomembno delo omogoča obstoj življenja samega. Esenca omogoča razvijanje sposobnosti so-ustvarjanja z vodnimi “vilami”- duhovi in tako se poglablja naše razumevanje njihovega obstoja. Frekvenca te esence vibrira na mejnem področju med našim podzavestnim razumom in psiho, ter Morskimi esencami – (to pa so energije za harmonijo in zdravje v vseh odnosih).

Pomembna esenca.


MOTH ESENCA : “TIRKOA” SREBRNA 29


Rodila se je ob 10.30 zvečer, 31. 10.1999 v Zahodni Australiji.

Ta energija vsebuje prvotni vzorec prve celice (Original Blueprint ot the first cell), vsebuje podzavestno znanje.. Je na tranzicijski točki med Metuljnimi in Moth esencami.

Ta energija spremlja luč. Je “vmesna energija“ saj vsebuje energije Platinuma in Palladiuma. To je točka, kjer svetloba prvič vstopi v materijo!

Ta esenca je sopotnik Sonca in Lune; ona pokriva Sonce z zlato in Luno s srebrno.

MOTH ESENCE SO MOJSTRI PODZAVESTNEGA RAZUMA.

To je specialna esenca za transformacijo prvotnega vzorca v podzavesti s Svetlobo, torej prinaša, omogoča popolnoma nove možnosti v naši celotni zavesti.


Vasija Korošec
barvna terapevtka Aura - Soma
041 29 77 78,
e-pošta: vasija.korosec@siol.net

Komentarji, zahvale:

Feb. 2009 "Tri leta je minilo odkar sem vzela zadnji prahec medikamentov (antidepresivov), ko sem na daljno potovanje s seboj vzela le Via Sio in nič, nič drugega... tako varno sem se počutila. - Z Via Sio sem šla tja in nazaj.

Pred kritičnimi dogodki jo vedno uporabim: sestanek ali srečanje."

Gospa zrelih let.


Danes se počutim nekako pomirjena, ne vem ali je to blaženost je pa prijetna energija. Moram reči, da ko sem se prvič srečala z Erikovo esenco, Sinhemo Takio, da je bila zadeva močnejša od Auro some stekleničke. Ob tej esenci sem celo jokala, tako mi je bilo lepo, oz. je bilo lepo duši.

Zelo sem hvaležen sebi, da sem se odločil za terapijo AURA SOMA. Zelo mi pomaga da stare stvari hitro puščam ZA SABO in da lahko grem naprej, delam globoke premike naprej in zelo globoke se spreminjam in pomikam se v zelo globoko proti mojemu višjemu jazu. AURA SOMA mi je tudi in mi pomaga da spustim svoj ego in pomaga mi, daje moč, da sem pripravljen sprejeti in pogledati in priznati, da je vse kar se mi je dozdaj zgodilo moja stvaritev, kreacija in da nihče ni kriv za dogodke v mojem življenju in za moje odločitve, ki so posledica mojih dejanj. Vso trpljenje ali veselje, ki sem ga izkusil so posledice moje izbire. Končno imam moč (občutek), da lahko vso staro preteklost spustim, odpustim sebi in vsem vpletenim. Ko sedaj čutim v sebi moč odpuščanja, da preteklost puščam za sabo, čutim veliko moč, počutim se bolj pozitivno, ni več strahu s katerim sem se do zdaj oklepal vezi preteklosti, zdaj zgublja na svoji moči in v ospredje prihaja veselje in radost, da sem odgovoren za vse v svojem življenju, kar se se bo zgodilo edino le jaz. Ob vsem tem zdravljenju, spoznanju se počutim hvaležno, srečno, vzvišenem stanje energije, da je sploh mogoče, da lahko spustim vso mojo preteklost iz mojega uma, srca, rok, nog. Prišel sem do točke in hvala Bogu da začnem razmišljati s svojo glavo. Vidim tudi, da tako kot sem dozdaj živel nisem mogel več, da se moram nujno spremeniti, da mora mojo trmoglavost popustiti, da se moram zmehčati, ....istočasno moram pa ostati v svoji moči. Spoštovati sebe, svoje stališče in tudi stališče drugih ljudi. Skratka po prvi steklenički AURA SOME št. 5 se mi zelo dosti dogaja na zavestni in prav tako na podzavestni ravni, kar me zalo veseli. Zelo me veseli delo na SEBI, PREOBRAZBI. Prva steklenčka mi daje moč da se znam postaviti ZA SEBE in za zdrave meje. Zelo sem vesel, da sem dobil končno moč, da lahko spuščam za sabo vso mojo preteklost in da se lahko premaknem naprej, tako mi je rekla VASJA KOROŠEC ob srečanju na konzultaciji in to se mi prav zdaj dogaja in ob tem čutim zelo velik porast moči, energije, radosti. Vso mojo staro preteklost zdaj zamenjuje nova luč, energija, svetloba, radost, nova večja notranja moč. Večja moč, ljubezen do samega sebe in svojih bližnjih družinskih članov, sodelavcev, prijateljev, znancev, BOGA, angelov, NEBES. Imam drugačen bolj pozitiven odnos do vsega tega (do Boga, ljudi, narave, življenja). Dobivam tudi moč odpuščanja, kakor da imam enostavno več luči, svetlobe, energije v sebi. Da delujem bolj kot luč, svetloba in ne kot tema (EGO), trma. Bolj sem močan in hkrati bolj senzitiven in ponižen, poslušen. Več nisem tako svojeglav, to zdaj gre vstran od mene ZA vedno. In da več ne nasedam mnenju drugih ljudi ampak da začel razmišljati s svojo GLAVO. HVALA Simon sebi in Bogu in sporočilom Angelom. Čutim da ljubim samega sebe in to mi je čisto dovolj, kaj več sploh ne rabim, tako veliko je ZADOVOLJSTVO v tem, ko res čutiš ljubezen do sebe. To je za mene spet eno novo veliko spoznanje in doživetje. Ljubim se. In zdaj ko ljubim samega sebe nimam več zunaj sebe z nikomer problemov. Nihče mi več ni napoti, ali karkoli kriv, nad nikogar se več ne pritožujem, da je kar koli kriv, da sem jaz nesrečen. Hvala bogu za to spoznanje, to čutim v srcu, telesu, zavesti in razumem vse to, jasno mi je to. Hvala Bogu, zelo sem srečen ZARADI tega in pomirjeno se počutim zdaj. Postajam bolj tankočuten do sebe. Bolj čutim samega sebe in bolj se imam rad. V meni se prebuja občutek ljubezni do samega sebe, spoštovanje do samega. Postajam bolj zavesten in občutljiv sem bolj do drugih, da jih ne prizadenem, obravnavam jih kot samega sebe, kakor sebi tako drugim. Če želim sebi mir, spoštovanje, potem to hočem, želim, zmorem tudi drugim dati. Čutim, da postajam bolj prijazen, odprt do sebe in prijazen in odprt do drugih in da jih popolnoma sprejemam z ljubeznijo brez razlikovanja med enim in drugim, kot da smo vsi eno, kot da vsi prihajamo iz sveta enosti.


Čutim, da mi je AURA SOMA ščistila ogromno stvari iz preteklosti za vse kar sem doživel kot šok, strah, jezo, bes, trpljenje, nespoštovanje samega sebe,.... zdaj po vsem tem čiščenju čutim veliko osvoboditev, razbremenitev vseh teh bremen iz preteklosti. Zdaj čutim da sem bolj v zdaj, čutim notranjo srečo, mir v glavi, mislih, srcu, v telesu, čutim da se moja volja prepušča višji volji. Opazil sem tudi, da vse skrbi glede mojega življenja kakšno bi moralo biti življenje in zaradi tega se čutim bolj umirjeno. Doživljam vse bolj povezanost z višjo voljo, zavestjo. Nekako sem opazil, da me več ne zanimajo toliko hotenja ali želje uma, ampak čutim in vidim nekaj zelo večjega od vsega tega, kar me fascinira. Želim si slediti tej energiji, svetlobi. 20.1.2008


Prvo noč sem se povezal samo z mislimi z mojo stekleničko izbranih Erikovih esenc in čutil v celem telesu toliko luči in radosti da sem zelo zelo užival in to je še potem trajalo skoraj celo dopoldne.


Drugi dan sem se ponoči prebudil in bil povezan z mojo stekleničko Erikovih izbranih barvnih esenc in prepoznal sam da je v njej tudi Kristusova luč katero sem zelo močno in hkrati zelo nežno čutil v mojem srcu. To je kar prebudilo moje srce. Zelo sem vesel in hvaležen, da se mi to dogaja. DAJEM DOVOLJENJE, HOČEM, želim, zmorem, da sem še naprej zelo globoko in visoko in močno povezan v mojem SRCU z Kristusovo lučjo HVALA, AMEN. Ta isti dan zjutraj v prvi meditaciji z Erikovimi esencami v moji steklenički in je spet prišel BUDA direktno iz oči v oči in me totalno presvetlil glavo s svetlobo in njegovo lučjo. Moja glava in telo so bili povezani s svetlobo kot da sva ENO. To mi je zelo lepo pasalo. Bil sem v zelo močnem fokusu tukaj in zdaj in da je to – to, da si z umom fokusiram na luč, svetlobo in ne na misli. Tako da sem lahko ločil in celo izbiral ali bom v glavi povezan z mislimi ali z lučjo, ki je prežemala glavo (možgane) in izbral sem luč, svetlobo, to je zelo nekaj neverjetnega. Hvala LUČI in BUDI ZA TO izkušnjo zato potrdilo, kar že jaz sem. In da me Buda vodi in pelje po pravi poti. DAJEM DOVOLJENJE, HOČEM, želim in zmorem, da me se BUDOVA, JEZUSOVA svetloba še naprej prežemata. HVALA SIMON. DAJEM DOVOLJENJE, HOČEM, ŽELIM, ZMOREM, DA SEM nonstop v stanju zavesti BUDE, razsvetljenega uma in SRCA. HVALA.


9.1.2008


DANES se mi je ful dogajalo, imel sem občutek oz. intenzivnost in zaznavanje je bilo toliko kot da se mi je celi film vrtel za vse nazaj. Čistil sem mojo preteklost.


14.1.2008


Danes čutim ali sem prepoznal, da vse to kar sem že enkrat do danes podoživel vse kar sem doživel, izkusil, dobro ali slabo, kot da je vse ZA MANO. Šlo je nekam in občutek kot da tega nikoli ni bilo, kot da je bila samo vedno luč in ljubezen. Ja danes se počutim oz. imam izkušnjo, kot da sem zdaj in vedno bil, živel, samo v luči in ljubezni. Kot da je moje življenje do sedaj bilo samo ena iluzija uma. Zdaj pa se počutim in čutim kot da sem spojen s svojo dušo, s svojo večnostjo, s svojim praizvorom Bogom. HVATI TI BOG. POT do te točke je bila strašna. Ampak ko jo dosežeš je tako veličastna, da od veselja v tej sekundi zdaj vse pozabiš. Tako je kot ko prideš na vrh in niti več ne pomisliš kakšna je bila pot ampak še samo uživaš v tem VRHU. Kajti nekako sem intuitivno čutil, vedel, kje je vrh in kakšen je. In ko ga dosežeš natanko veš, da je to to, ta blaženost, nemir, od hrepenenja po tej božanskosti po kateri že od vedno hrepeniš, iščeš in se ponovno želiš spojiti, zliti z njo DA, to je BOG. HURA, HVALA BOGU, VASIJI, MENI, AURA – SOMI; Erikovim barvnim esencam. Zdaj ali danes se lahko samo še smejim kakšno pot sem prehodil, ko sem začel se mazati s stekleničko (šok) sončni zahod, ki je iz mene potisnila vse strahove, je za šoke, travme, ki sem jih doživel preden sem začel uporabljati oz. se srečal z AURA-SOMO. Vse sem še enkrat podoživel ampak se je splačalo. Zdaj se počutim kot prerojen. Danes sem se počutil kot metulj v preobrazbi iz gosenice v metulja. Počutil sem se in doživljam sem isto kot da bil KOKON. Počutil in čutil sem kot da se iz gosenice spreminjam v metulja. Ampak to sem res dejansko čutil v telesu in tudi v ZAVESTI. Kot da je staro odpadlo in prihaja vse na obzorje čisto nekaj novega, ampak, zato pa še sploh ne vem kaj bo, čutim pa samo neko notranjo osvoboditev, preobrazbo, čutim in vidim samo nekaj zelo veličastnega, velikega, svetlega. Nekaj kar se sploh ne da opisati z besedami, lahko bi celo rekel nebesa ali pa še več, nekaj kar je dosti večje od nas in nas vse prežema (Kristus, luč, BUDA, svetloba, BOG). To je tisto iz kar samo in kar nas je ustvarilo. Zdaj istočasno čutim tudi Hvaležnost. HVALA LJUBI BOG. NAJVEČ mi je do tega, da te spet najdem, in to zdaj izkušam in vsak dam stremin k temu občutku, ker vem kakšen je. ZATO TI BOG zdaj dajem DOVOLJENJE, hočem, želim in zmorem da sem vsak dan v tej navezi s TABO in to NON STOP vsako sekundo mojega življenja od zdaj naprej.


MISLIM in čutim v SRCU da si boljše delavnice kot je ČIŠČENJE DUŠE Z ERIKOVIMI BARVNIMI ESANDAMI nisem mogel privoščiti. NON STOP čutim luč, povezavo z HVALEŽNOSTJO, PODPORO čutim od luči od Boga v srcu nonstop. Sam sem v zelo zelo visoko vibraciji kot da bi me nonstop obdajala BOŽANSKA LUČ. Vse kar sem do zdaj čutil in nosil v sebi kot ZAMERA, razpada, zraven pa še čutim božansko svetlobo. Čutim, da sem vse skozi med tem ko spuščam vse stare ZAMERE, jezo, programe v vzvišanem stanju zavesti. Kot da sem vseskozi v stanju BOŽJE LUČI in to je zelo res. To je tisto kar vsako živo bitje (človek) išče oz. po čemer hrepeni. Po mogoče še ne ve kaj išče ampak ko to začutiš takoj prepoznaš, da je to to po čemer hrepeni moje SRCE, moja DUŠA. Po večnem stiku z BOŽJO LUČJU. Vsak to že ve na DUŠNEM NIVOJU, in AURA soma ti daje to izkušnjo, ki traja in traja, kar si spet vsak želi in potem hrepeni. To je v resnici STIK s svojo LASTNO DUŠO in to je nekaj neverjetnega ko si v stiku s svojo lastno dušo, čutim kot da mi več od tega sploh ni mar, tako mogočna in izpolnjujoča je ta izkušnja. Zelo sem samemu sebi HVALEŽEN in HVALEŽEN sam VASJI za pomoč in predajo vseh skrivnosti in delovanju EROKOVIH barvnih ESENC. To so zelo, zelo visoke vibracije, ki prihajajo iz zelo zelo visokih nivojev božje LUČI. Prepričajte se to je RES, RES, ZATO LAHKO to pišem, ker sem RES zelo navdušen, ker ta navdušenje res prihaja iz moje notranje RESNICE modrosti luči. Počutim se tudi zelo visoko, hkrati pa tudi zelo prizemljeno, kar sem si že dolgo želel v nasprotju z drugimi nekaterimi duhovnimi ... praksi kot da si vedno nekje v glavi, v zraku, tu pa je zelo obratno. VIBRIRAM zelo visoko, istočasno pa zelo na zemlji, bolšjega si sploh ne moreš želeti. HVALA BOG, LJUBIM TE BOG.


 

"Zelo globoko doživetje, tako kot sem si želela. Bolj me je sprostilo kot teden dni aktivnega dopusta."  izjava neke ga. po končani individualni delavnici, marca 07

"Včeraj zvečer sem imela spoznavni večer z mojo novo erikovo stekleničko. Neverjetno do katerih višin me je pripeljala. In potem sem ogromno sanjala... "      Darjin komentar na esenco št. 18. Sisia Kikala vrata do notranjih svetov marec 07